Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności Wydawnictwa Alidea Adam Niewiadomski w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, NIP: 5361622837, Regon: 146444301, (zwanej dalej „Wydawnictwo Alidea”), określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego mannish.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz wydawanej przez ww. firmę aplikacji mobilnej „MANNISH” (zwanej dalej „Aplikacją”).

Postanowienia dotyczące korzystania z Serwisu

Administratorem danych Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest WYDAWNICTWO ALIDEA.
WYDAWNICTWO ALIDEA przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Podczas korzystania z Serwisu serwery WYDAWNICTWO ALIDEA w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. Zebrane w ten sposób informacje są przez WYDAWNICTWO ALIDEA przechowywane przez czas nieokreślony i służą do administrowania Serwisem.

WYDAWNICTWO ALIDEA zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
2. Dane dotyczące Użytkowników Serwisu nie będą przez WYDAWNICTWO ALIDEA ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim;
3. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. WYDAWNICTWO ALIDEA gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach:
1. komunikacji WYDAWNICTWO ALIDEA z Użytkownikami
2. realizacji usługi dostępu do Serwisu;
4. Użytkownik Serwisu może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez WYDAWNICTWO ALIDEA oraz o ich poprawienie lub usunięcie.
WYDAWNICTWO ALIDEA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez WYDAWNICTWO ALIDEA.

Pliki cookies

1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Serwis zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu z Serwisem. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
2. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:
1. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. WYDAWNICTWO ALIDEA przechowuje ciasteczka w celu:
1. lepszego dopasowania serwisów do potrzeb Użytkowników;
2. tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców;
3. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;
4. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby
5. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania ciasteczek, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.

Warunki korzystania z Aplikacji

WYDAWNICTWO ALIDEA przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. WYDAWNICTWO ALIDEA jako wydawca Aplikacji oświadcza, iż zbiera informacje dotyczące korzystania z Aplikacji przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie tzw. logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są przez WYDAWNICTWO ALIDEA w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Aplikacji.

WYDAWNICTWO ALIDEA zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

1. użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji lub w trakcie korzystania z niej może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Danymi osobowymi są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika, jak np. imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. WYDAWNICTWO ALIDEA uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne;
2. dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem;
3. dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
4. dane dotyczące Użytkowników Aplikacji nie będą przez WYDAWNICTWO ALIDEA ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. WYDAWNICTWO ALIDEA gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji WYDAWNICTWA ALIDEA ADAM NIEWIADOMSKI z Użytkownikami, realizacji usługi dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności oraz informowania o takich funkcjonalnościach, administrowania Aplikacją oraz personalizacji Aplikacji, weryfikacji możliwości udostępnienia Użytkownikom treści przeznaczonych dla z góry określonego kręgu odbiorców;
5. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez WYDAWNICTWO ALIDEA oraz o ich poprawienie lub usunięcie;
6. wszelkie przesyłane informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników Aplikacji (dane statystyczne, techniczne lub jakiekolwiek inne), nie są traktowane jako poufne. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie informacje mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.

Polityka przechowywania danych w urządzeniach końcowych użytkowników

1. W związku z udostępnianiem Aplikacji, WYDAWNICTWO ALIDEA przechowuje informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.
2. Działania, o których mowa w punkcie 1 wykonywane są w celu:
optymalizacji korzystania z Aplikacji,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
tworzenia statystyk m.in. w celu zaprezentowania partnerom handlowym WYDAWNICTWA ALIDEA ADAM NIEWIADOMSKI.
3. Ze względu na specyfikę technologii stosowanej przez WYDAWNICTWO ALIDEA w tworzeniu Aplikacji, Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przechowywania danych w urządzeniu końcowym. Użytkownik, który nie chce zezwalać na przechowywanie przez WYDAWNICTWO ALIDEA informacji w jego urządzeniu końcowymi, nie powinien instalować Aplikacji.

Zmiana lub usunięcie danych

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do danych przechowywanych przez WYDAWNICTWO ALIDEA ADAM NIEWIADOMSKI, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Dane gromadzone są pod adresem:

WYDAWNICTWO ALIDEA ADAM NIEWIADOMSKI
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Wniosek o wgląd, zmianę lub usunięcie danych może zostać złożony osobiście lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@mannish.pl